ถึงเวลาปรับปรุง เบราเซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนใน Garmin Connect เราขอแนะนำให้คุณปรับปรุงเป็นเวอร์ชันใหม่สุดของเบราเซอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ต่อไปนี้...

การติดตาม การวิเคราะห์ การแบ่งปัน และการสนับสนุนบน Garmin Connect

การเริ่มต้นใช้งาน

Garmin Connect Mobile

ดูข้อมูล Garmin Connect ของคุณจากสมาร์ทโฟน หรือเชื่อมต่อกับ Garmin Edge 810 หรือ 510, Forerunner 620 หรือ 220 หรือ vívofit

Garmin Coach

With Garmin Coach, your personal 5K running coach is always on hand. Choose your expert coach and your 5K race goal. Then receive a free training plan and step-by-step guidance. The workouts sync to your compatible Garmin watch1 and adapt based on your performance in the plan.

1 Compatible with vívoactive® 3, vívoactive® 3 Music, Forerunner® 645, Forerunner 645 Music and Forerunner 935

สร้างมาเพื่อกันและกัน

Garmin Connect สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Garmin ของคุณ ไม่ว่าจะอัปโหลดกิจกรรมของคุณ หรือดาวน์โหลดแผนการออกกำลัง คุณจะไม่พบการทำงานร่วมกันที่ดีกว่านี้

อุปกรณ์ Garmin

Garmin Connect คือชุมชนออนไลน์แห่งเดียวเท่านั้นที่สร้างมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ Garmin หากคุณยังไม่มี นี่อาจเป็นเวลาหาอุปกรณ์ใหม่ให้กับตัวคุณเอง

ซื้ออุปกรณ์