ถึงเวลาปรับปรุง เบราเซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนใน Garmin Connect เราขอแนะนำให้คุณปรับปรุงเป็นเวอร์ชันใหม่สุดของเบราเซอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ต่อไปนี้...

อุปกรณ์ใหม่? ตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณด้วย Garmin Connect

ไม่ว่าคุณจะกำลังฝึกซ้อมสำหรับการแข่งหรือติดตามจำนวนก้าว Garmin Connect จะให้ข้อมูลและแรงบันดาลใจเพื่อให้คุณทำได้ดีกว่าวันก่อน


ไม่มีสมาร์ทโฟน?

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณในคอมพิวเตอร์ด้วย Garmin Express

รับ Garmin Express

มีหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านี้?

ตั้งค่าโดยเลือกอุปกรณ์ของคุณด้านล่าง